Quota list (AFU & TU)

📌AFU र TU कृषि संकाय र वन विज्ञान संकायको कोटा विवरण 


AFU कृषि संकाय

Afu Agriculture quota list, BSc Agriculture AFU quota list, kota list of AFU Agriculture
AFU - वन विज्ञान संकाय
क्र. सं.
कोटा विवरण
संख्या
1.
मेरीट
41
2.
पिछडिएको क्षेत्रको सामुदायिक स्कूललाई नभए बोर्डिड़ स्कूल
2
3.
दलित
2
4.
जनजाती
2
5.
मधेशी
2
6.
अपांग
1
7.
शहिद परिवार
1
8.
द्वन्द पिडित
1
9.
छात्रा
2
10.
स्टाफ कोटा (सहुलियत)
2
11.
स्टाफ कोटा (पूर्णशुल्कीय)
2
12.
स्थानीय कोटा (पूर्णशुल्कीय)
2
13.
पूर्ण शुल्क (UDF)
22
जम्मा
82


☺☺☺☺☺☺☺☺

         Institute of Agriculture and Animal Science  (IAAS)        


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

IOF (TU)👍
👍

No comments